Zori Jakolin

Organizatorka dogodkov

Zori Jakolin je organizatorka poslovnih dogodkov in lastnica licence dogodkov Business Café Slovenija.

Po enoletnem premoru danes skrbi za predstavitev in promocijo blagovnih znamk na digitalnih platformah.

Je ustvarjalka priložnosti, rada povezuje ljudi, ideje in njihov posel.